Kurs zawiera test zaliczeniowy do ćwiczeń z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów III roku niestacjonarnej administracji prowadzonych przez dra Marcina Czerwińskiego w roku akademickim 2020/2021.