Logo Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Centrum Edukacyjnego BU UAM odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej, podzielonej zasadniczo wg szkół dziedzinowych UAM. Zapraszamy na Moodle Inne Jednostki UAM. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle BU UAM ma status archiwum. Zob. komunikat OWKO UAM.

UWAGA: Od listopada 2021, ARCHIWALNA platforma e-learningowa i wszystkie "stare" instancje Moodle będą działać WOLNIEJ, gdyż zmniejszą się rezerwowane dla nich moce serwerowe.


    Courses