Problematyka parazytologiczna, ze względu na swoje wartości poznawcze oraz sanitarne i ekonomiczne znaczenie pasożytów znajduje od dawna zainteresowanie w kręgu przedstawicieli wielu dyscyplin biologicznych, medycznych i weterynaryjnych. Niniejszy wykład monograficzny stanowi nowoczesne ujęcie zagadnień taksonomicznych i ekologicznych z zakresu parazytologii. Dostarcza wiedzy o naturze pasożytów i funkcjonowaniu układów: pasożyt-żywiciel. Uwzględnia i porządkuje najnowsze zdobycze wiedzy z następujących dziedzin: zoologii, parazytologii i epidemiologii.
Zoologowie znajdą w nim parazytologiczny punkt widzenia świata zwierząt, medycy natomiast biologiczny punkt widzenia zagadnień medycznych.