Zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotu "Pedagogika II etapu edukacyjnego" stanowią praktyczne nawiązanie do wcześniejszego cyklu wykładów, a ich rolą jest wdrożenie studentów do pełnienia praktycznie roli wychowawcy klasowego oraz właściwej realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w praktycznej pracy nauczyciela.