Kurs obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazu w geodezji, w szczególności kodowanie danych rastrowych; metadane obrazów rastrowych, kombinacje rastrowe; modele przestrzeni barwnych (RGB, HIS CMYK, HBS); separacja barwna, modele transformacji geometrycznych, metody próbkowania obrazu; wizualizacja obrazów rastrowych; efektywność metod kompresji, filtracje przestrzenne; rozciąganie histogramu, pansharpening; korekcja i analizy obrazu; biblioteka graficzna GDAL.