Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi metodami rekonstrukcji zmian środowiska przyrodniczego w przeszłości oraz prezentacja najistotniejszych tendencji przemian litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery na przestrzeni ostatnich 600 mln lat.

Punkty ECTS = 1