Przedmiot Język Angielski Specjalistyczny JAS dla studentów studiów magisterskich Geoinformacji to zajęcia prowadzone w sali, jak i w trybie e-learningu: obydwa moduły są obowiązkowe i obejmują zadania do wykonania, np. tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych, wykonywanie poleceń dotyczących zadanych materiałów filmowych, audio, materiałów interaktywnych czy tekstów oraz tworzenie słowniczka.

W trybie e-learningu, w układzie tygodniowym udostępniane będą zadania do wykonania dla studentów (na podstawie zadanych tekstów).

Program zajęć obejmuje:

4 spotkania w sali,

6 zadań w e-learningu,

1 zadanie zaliczeniowe.