Kurs dla studentów I-go roku Optometrii studiów stacjonarnych.