Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla I roku Technologii Komputerowych na Wydziale Fizyki