CEL KURSU: Przekazanie wiedzy dotyczącej struktury, funkcji oraz przemian metabolicznych związków wchodzących w skład materii żywej oraz podstawowych metod badania cząsteczek wchodzących w skład żywych komórek.