12-DDS46m

Wprowadzenia w najważniejsze zagadnienia związane ze sztuką argumentacji, źródłami naszych przekonań oraz kulturą logiczną. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu.