Celem zajęć jest poznanie specyfiki pracy z uczącym się dorosłym oraz refleksyjne wykorzystanie wiedzy na ten temat w praktyce: 1) Zasady pracy z dorosłym uczącym się; 2) Różnice w uczeniu się dzieci i dorosłych; 3) Style uczenia się; 4) Modele pracy edukacyjnej z dorosłym; 5) Kompetencje andragoga.

Kurs przeznaczony dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej, specjalność: Logopedia - profilaktyka i terapia

Ćwiczenia z pedagogiki

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania małej grupy oraz przygotowanie do pracy z grupą studentów
- charakterystyka pracy grupy – siły tkwiące w grupie (zdolność do: formowania więzi, kontrolowania zachowań, radzenia sobie z emocjami, tworzenia układu odniesienia)
- etapy rozwoju grupy  oraz ewolucja roli lidera (wynikająca z rozwoju grupy)
- kompetencje  prowadzącego grupę
- role grupowe
- zachowania trudne uczestników grupy
- grupa pracująca konstruktywnie vs niekonstruktywnie
Celem zajęć przekazanie wiedzy oraz wzbudzenie refleksji na temat profesji nauczyciela akademickiego – ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań, dynamiki rozwoju zawodowego oraz etycznych dylematów w pracy nauczyciela
- specyfika profesji nauczyciela akademickiego
- warunki i dynamika rozwoju zawodowego nauczyciela
- statusy tożsamości zawodowej nauczyciela – szanse i pułapki
- obciążenia w zawodzie nauczyciela i strategie radzenia sobie z nimi
- syndrom wypalenia (objawy, mechanizmy, podmiotowe, sytuacyjne  i organizacyjne uwarunkowania, profilaktyka)
- dylematy etyczne w zawodzie nauczyciela akademickiego