Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Media w edukacji" (realizowane w semestrze zimowym 2018/2019).

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Pedagogika medialna" (realizowane w semestrze zimowym 2018/2019).