Dostępne kursy

Cele, metody i zasady dydaktyki specjalnej, Formy kształcenia dzieci z niepełnosprawnością. Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością. Edukacyjny aspekt studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego. Osobowość nauczycieli wspierających rozwój dzieci niepełnosprawnych. Czynniki sprzyjające integracji. Wpływ edukacji integracyjnej na poziom motywacji i uspołecznienia dzieci. Konflikt potrzeb dzieci w placówkach integracyjnych.

Propozycja dla studentów:

Temat gier i zabaw jest szczególnie istotny na poziomie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. To właśnie dzięki nim dzieci najszybciej, jak również najchętniej nabywają wiele nowych kompetencji, uczą się – bawiąc, co sprawia im wiele przyjemności oraz motywuje do działania. Podczas swojego warsztatu chciałabym przedstawić zagadnienia teoretyczne, a także praktyczne propozycje różnego rodzaju gier i zabaw oraz sposoby ich zastosowania tak, aby studenci mogli wzbogacić swój warsztat, a także zaczerpnąć nowe pomysły do pracy z małym dzieckiem. Ponadto pragnę zainspirować studentów pedagogiki do działań twórczych w zakresie tej tematyki, które niezwykle istotne wydają się w dzisiejszym, ciągle rozwijającym się i wymagającym nowych pomysłów świecie. Chciałabym, aby moje zajęcia wyposażyły studentów pedagogiki w nowe, praktyczne umiejętności, a także rozwinęły ich wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którą będą mogli wykorzystać podejmując pracę w zawodzie.

 

Tematyka:

Zagadnienia teoretyczne dotyczące gier i zabaw w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, nowe inspiracje, pomysły, propozycje, a także rozwijanie umiejętności praktycznego ich zastosowania.


Kurs dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Edukacyjnych - przedmiot fakultatywny Wstęp do e-learningu

Zapraszam na kurs Dydaktyki nauczania języka angielskiego  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku (studia I stopnia) specjalności Edukacja Elementarna i Język Angielski na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Zapraszam na kurs dydaktyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku (studia I stopnia) specjalnosci Edukacja Elementarna i Język Angielski na Wydziale Studiów Edukacyjnych, UAM.

Zapraszam na kurs metodologii wartościowania
stacjonarnych i zdalnych procesów edukacyjnych.

Za pomocą pomiarów na początku i na końcu cyklu zajęć można badać jakość oddziaływań na podstawie zmian cech słuchaczy.

Dzień dobry Państwu!
Witam na zajęciach z zakresu Fotografii i komuikatów wizualnych. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Kształcenia Zdalnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on dopełnieniem zajęć stacjonarnych.

Zapraszam

Mariusz Przybyła

Witam na zajęciach z Komunikowania Zdalnego. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku specjalności Kształcenie Zdalne na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Moduł BLENDED LEARNING przedmiotu Kształtowanie kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia


TEMATYKA:

  • Założenia konstruktywizmu i etapy konstruktywistycznego poznawania przyrody
  • Metody nauczania treści przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej
  • Eksperyment, doświadczenie, obserwacja
  • Metoda projektu
  • Storyline
  • Wiedza potoczna i jej wykorzystanie w nauczaniu
  • Metodyka Kształcenia Strategią Wyprzedzającą
  • Nowe technologie w kształceniu przyrodniczym
  • Elementy oceniania kształtującego

FORMA ZALICZENIA MODUŁU:

Test on-line, aktywność na platformie

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku spocjalność Kształcenia zdalne.Przedmiot wprowadza w psychologiczne i pedagogiczne podstawy oraz teorie uczenia się.

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Media w edukacji" (realizowane w semestrze zimowym 2016/2017).

Witam na zajęciach z zakresu Redagowania komunikatów. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kształcenia zdalnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Natalia Walter

Dzień dobry Państwu.

Poprzez studiowanie przedmiotu poznacie Państwo system pojęć niezbędnych do opisywania, analizowania, zrozumienia i interpretacji zjawisk oraz procesów wychowania, występujących w różnych warunkach społecznych; poznacie też różne koncepcje wychowania i ich społeczne oraz kulturowe konteksty, a także przyczyny i skutki wprowadzania ich do praktyki wychowania.

Poznacie i przedyskutujecie style, formy i metody wychowania, jak również etyczne aspekty wychowania. Poprzez studiowanie przedmiotu i realizację stawianych zadań, możecie nabyć umiejętności diagnozowania i analizowania stanu oraz efektów wychowania, jak również projektowania działań wychowawczych; uczy się także komunikacji z innymi uczestnikami wychowania.

Pozdrawiam

dr Mariusz Przybyła

Kurs utworzony dla potrzeb przedmiotu "Wirtualne środowiska edukacji", dla III roku studiów I stopnia, specjalizacja Kształcenie zdalne.