Podstawowym celem kursu jest wykształcenie kluczowych - zarówno w życiu zawodowym, jak i akademickim – kompetencji w zakresie działalności informacyjnej.

W ramach kursu główny nacisk kładzie się na doskonalenie umiejętności efektywnego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji, poszerzenie wiedzy niezbędnej w pracy z informacją oraz rozwijanie nastawienia na współdziałanie w ramach zespołu.