Laboratorium dla studentów Kognitywistyki.

Kurs e-learningowy realizowany w ramach kursów podstawowego i zaawansowanego metodologii ze statystyką realizowanych dla studentów psychologii i kognitywistyki.

Zajęcia kursowe z przedmiotu „Psychologia poznawcza“ mają charakter obligatoryjny. Ich tematyka dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu badania procesów i struktur poznawczych. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania ludzkiego umysłu.

Moduł e-learningowy specjalności "Seksuologia kliniczna" obejmuje obowiązkowe dla studentów śródsemestralne sprawdziany. Stanowi uzupełniającą formę aktywności do zajęć wykładowych i powiązanej z nimi literatury obowiązkowej.

W ramach tego przedmiotu studenci poznają klasyczne psychometryczne kryteria dobroci testów psychologicznych - tych stosowanych w praktyce badawczej jak i tych stosowanych w praktyce diagnostycznej. Wiedza ta obejmuje zarówno problematykę konstrukcji jak i problematykę stosowania testów psychologicznych. Zajęcia nie są przeglądem dostępnych technik i metod, lecz zorganizowane są wokół ogólniejszych zagadnień dotyczących natury pomiaru testowego.

W ramach tego przedmiotu studenci poznają klasyczne psychometryczne kryteria dobroci testów psychologicznych - tych stosowanych w praktyce badawczej jak i tych stosowanych w praktyce diagnostycznej. Wiedza ta obejmuje zarówno problematykę konstrukcji jak i problematykę stosowania testów psychologicznych. Zajęcia nie są przeglądem dostępnych technik i metod, lecz zorganizowane są wokół ogólniejszych zagadnień dotyczących natury pomiaru testowego.

Cele kursu obejmują:

  • przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych technik optymalizacji
  • nauczenie korzystania z technik optymalizacyjnych
  • przekazanie wiedzy z zakresu wybranych technik uczenia maszynowego (eksploracji danych)
  • nauczenie korzystania z wybranych technik odkrywania wiedzy i analizy danych oraz przygotowanie do właściwej interpretacji wyników ich działania
  • zapoznanie z wybranym środowiskiem symulacji sztucznego życia
  • przekazanie wiedzy z zakresu klasycznej sztucznej inteligencji: struktur drzewiastych, algorytmów grających, sposobów opisu wiedzy niedoskonałej