Celem kursu z przedmiotu Encyklopedia prawa, realizowanego w formie zdalnej , jest wyposażenie studentów kierunku Praca socjalna w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień prawnych, z którymi spotkają się wykonując pracę zawodową w instytucjach systemu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych informacji na temat prawa, jego stanowienia, wykładni i stosowania, zależności pomiędzy prawem a innymi normami postępowania,  najczęściej stosowanych pojęć prawnych, charakterystyki wybranych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze , socjalne, europejskie) oraz ich specyfiki ( omówienie wybranych aktów prawnych). Celem kursu jest także wyposażenie słuchacza w umiejętności interpretacji przepisów prawa.