Zajęcia laboratoryjne Hydrologii dla studentów I roku Geologii profilu licencjackiego i  inżynierskiego - semestr letni 2020