Kurs prowadzony na platformie e-learningowej służy zgromadzeniu wyników prac zaliczeniowych, przeprowadzeniu kolokwium oraz ewentualnemu ogłoszeniu wyników.