Kurs Obsługi ruchu turystycznego na platformie jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w sali i przez MS Teams.

Posłuży głównie do przeprowadzenia egzaminu końcowego i zarchiwizowania Państwa prac cząstkowych.