Celem wykładu jest zapoznanie studenta z niezbędną wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, a zwłaszcza przedsiębiorczości akademickiej. Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej.