Cykl wykładów dla studentów WNGiG, którzy wybrali opcjonalny blok pedagogiczny. Tematyka wykładów związana jest z zadaniami nauczyciela w roli wychowawcy oraz wypełnianiem przez niego zadań wychowawczych szkoły, a także problemów w tym zakresie i potencjalnych sposobów ich rozwiązywania.