Kurs składa się z wykładu i ćwiczeń poświęconych klasyfikacji danych multispektralnych. Zagadnie teoretyczne obejmują wszystkie niezbędne informacje z zakresu teledetekcji i spektroskopii przydatne w klasyfikacji cyfrowej obrazów wielospektralnych. Ćwiczenia obejmują wykonanie projektu obejmującego wybór (Sentinel 2, Landsat-8), analizę statystyczną i klasyfikację obrazów satelitarnych wybrana metodą. Projekt zawiera również wykonanie analizy spektralnej w czasie.