Kurs skład się z wykładu i ćwiczeń. Monitoring teledetekcyjny polega na analizie wielu obrazów wykonanych w czasie (tak jak film - każda klatka zawiera nowe ujęcie). Wykład obejmuje najważniejsze aspekty teledetekcji ze szczególnym naciskiem na kalibrację radiometryczną danych, praktycznym zastosowaniem spektroskopii i fotogrametrii w monitoringu środowiska przyrodniczego. Ćwiczenia obejmują analizę zmian użytkowania terenu w czasie, zastosowanie monitoringu w rolnictwie, zastosowanie fotogrametrii do monitoringu odkrywkowej eksploatacji surowców.