W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z podstawami grafiki rastrowej i wektorowej oraz możliwościami sterowania ustawieniami grafiki na stronach internetowych w ramach języków HTML , CSS, JAVA; kurs obejmuje wykład i ćwiczenia praktyczne tworzenia, zmiany i implementowania gotowych elementów graficznych;