Fotogrametria i teledetekcja to dziedziny nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu, drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji obrazów i zdjęć. W ramach kursu uczestnicy zaznajomią się ze współczesnym oprogramowaniem do przetwarzania zdjęć w celach pomiarowych.