Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia za zakresu fotogrametrii  lotniczej i bliskiego zasięgu. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne formowania obrazu przez układy optyczne o stożkowym polu widzenia, praktyczne wiądzę o wykonywaniu zdjęć w celach fotogrametrycznych oraz podstawy przetwarzania obrazu umożliwiające pomiary za pomocą fotografii.