Przedmiot obejmuje podstawy detekcji informacji o stanie środowiska za pomocą odbitych fal elektromagnetycznych. Przedmiot obejmuje niezbędne podstawy wiedzy z zakresu przetwarzania obrazu i teledetekcji przetwarzania obrazów satelitarnych i lotniczych.