Ćwiczenia obejmują część ćwiczeń terenowych związanych z teledetekcją. W ramach ćwiczeń studenci dokonują dwóch retrospekcji terenowych, wykorzystując archiwalne zdjęcia lotnicze, satelitarne oraz GPS, dokonując kartowania zapisu zmian użytkowania terenu. Następnie w drugiej części ćwiczeń przygotowują raport z wykonanych prac (pracownia komputerowa). Kurs zawiera niezbędne materiały do ćwiczeń (prezentacje, materiały) oraz jest miejscem złożenia raportów.