Rynek turystyczny stale się rozwija. Zarówno strona popytowa, jak i podażowa staje się coraz bardziej wysublimowana, co rodzi konieczność podjęcia coraz to nowszych i urozmaiconych działań marketingowych. Studenci dowiedzą się kto zapewnia podaż, a kto realizuje popyt na usługi turystyczne oraz jakimi działaniami marketingowymi można zwiększyć sprzedaż tych usług. Na przykładach wymyślonych przez siebie zaproponują konkretne działania.