Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, terminologią oraz praktycznym zastosowaniem grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które jest ona wykorzystywana w geograficznych systemach informacyjnych, w szczególności w zakresie swobodnego posługiwania się różnymi typami danych cyfrowych.

Dodatkowym celem jest zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się systemami grafiki komputerowej prowadzących do swobodnego wykorzystywania różnych systemów graficznych.

Punkty ECTS = 4