Przedmiot Język Angielski Specjalnościowy JAS dla studentów III roku Geoinformacji to zajęcia prowadzone w sali, jak i w trybie e-learningu: obydwa moduły są obowiązkowe i obejmują zadania do wykonania, np. tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych, wykonywanie poleceń dotyczących zadanych materiałów filmowych, audio, materiałów interaktywnych czy tekstów oraz tworzenie słowniczka.

W trybie e-learningu, w układzie tygodniowym udostępniane będą zadania do wykonania dla studentów (na podstawie zadanych tekstów).

Program zajęć obejmuje:

7 spotkań w sali,

7 zadań w e-learningu,

egzamin.