Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką lokalizacji działalności gospodarczej ujmowaną z dwojakiego punktu widzenia:
a) lokalizacja jako element strategii przedsiębiorstw;
b) lokalizacja jako element gospodarki regionalnej i lokalnej.
 

Na wykładzie przedstawione zostaną zarówno podstawy teoretyczne problematyki (rozwój teorii lokalizacji od ujęć klasycznych, poprzez koncepcje behawioralne, po najnowsze podejścia, silnie akcentujące globalizację działalności gospodarczej), jak i wybrane metody analizy lokalizacyjnej oraz oceny atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów (ilustrowane konkretnymi przykładami).