Szanowni Prowadzący – zgłaszając nowy kurs Moodle, prosimy upewnić się u wydziałowego koordynatora USOS, że przedmiot jest wpisany do odpowiedniej grupy przedmiotów w USOS:

  • „07-UNIKAT” - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • „25-UNIKAT” - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Może to znacznie przyspieszyć pojawienie się w Moodle wszystkich kont Państwa Studentów.

Logo Platformy E-learningowej UAM