03-PNJC-22FCZDM

Kurs praktycznej nauki języka czeskiego jest kontynuacją zajęć prowadzonych w semestrze zimowym (2019/2020). Na poziomie C1 rozwija następującą wiedzę i umiejętności językowe: praktyczne zastosowanie reguł gramatycznych, mówienie, pisanie oraz rozumienie tekstów w formie mówionej i pisanej.