Cele przedmiotu:

·        zaznajomienie studentów i studentek z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi związków między filozofią a literaturą;

·        kształtowanie umiejętności rozpoznawania filozoficznego potencjału dzieł literackich;

·        kształtowanie umiejętności interpretowania filozoficznych kontekstów dzieł literackich (np. filozofia jako determinanta konstrukcji dzieła, luźna inspiracja, przedmiot polemiki, temat lub motyw);

·        kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi i prowadzenia dyskusji na temat związków między filozofią a literaturą;

·        ukazanie współczesnych dylematów z rozgraniczeniem filozofii i literatury (literackość i retoryczność filozofii, autotematyczność literatury jako autoteoria, itp.).