Jedna z imprez w ramach Culture Week 7-11 May, 2018 (do zapisów i pobierania materiałów).

Jedna z imprez w ramach Culture week 7-11 May, 2018 (do zapisów i pobierania materiałów).

Jedna z imprez w ramach Culture week 7-11 May, 2018 (do zapisów i pobierania materiałów).

Jedna z imprez w ramach Culture week 7-11 May, 2018 (do zapisów i pobierania materiałów).

Podczas zajęć z angielskiego języka naukowego – w części wykładowej uczestnicy będą mogli: 

 • zobaczyć, jak „działa” angielski pisany język naukowy – od poziomu słownictwa,  poprzez  frazeologię,  gramatykę  i  składnię  aż  po organizację akapitów, sekcji i całych artykułów; 
 • zilustrować,  jak  język  nauk  ścisłych  może  różnić  się  od  języka humanistyki; 
 • omówić, jak mądrze włączać inne dzieła do własnego tekstu; 
 • omówić podstawy opisywania danych i wyników badań; 
 • dowiedzieć się, jak skonstruować przekonujący wstęp i zakończenie artykułu;  
 • poznać najbardziej typowe problemy Polaków piszących naukowo po angielsku; 
 • przejrzeć  niektóre  otwarte  zasoby  internetowe  pomocne w angielskim pisaniu akademickim. 

W praktycznej części warsztatowej spróbujemy: 

 • przeanalizować w grupach jedną lub więcej próbek tekstu z wybranej dziedziny naukowej;  
 • zdiagnozować błędy we fragmencie tekstu naukowego napisanego przez studenta;  
 • napisać krótki tekst omawiający proste dane wizualne, statystyczne bądź językowe (np. cytaty) z wybranej dziedziny. 

Więcej informacji: https://studenci.amu.edu.pl/studia/program-best-student

ZHJA Reading Club XI

This is a self-access 6-week e-course in argumentative essay writing for:

 • 3BA students - both full-time ("stacjonarne") and part-time ("niestacjonarne")
 • 1MA students - both full-time and part-time - who never had a writing course at the Faculty of English, or who are repeating the year

NOTE: Your current PNJA (EFL) writing group teacher may require that you participate here.

The course is **obligatory** for 3BA full-time students on Erasmus+ exchanges in the winter term. 

The enrolment keys are:

 • 3BA full-time ("stacjonarne") students: 3BA#full
 • 3BA part-time ("niestacjonarne") students: 3BA#zao
 • 1MA full-time students: 1MA#full
 • 1MA part-time students: 1MA#zao