Kursy prowadzone przez pracowników Wydziału Anglistyki na kierunkach realizowanych poza WA.