Szkoła Językowa UAM

Platforma e-learningowa Szkoły Językowej UAM podzielona jest na cztery rozdzielne instancje systemu Moodle.
Linki do poszczególnych instancji znajdują się poniżej:

Studia I i II stopnia

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2

Inne

Kursy dla pracowników i doktorantów