Logo archiwalnej Platformy E-learningowej UAM

Niniejsza platforma zawiera zdalny kurs samoobsługowy z języka angielskiego przeznaczony w szczególności do samodzielnej pracy w semestrze zimowym dla tych studentów 1. roku, którym wynik testu diagnozującego z języka angielskiego wypadł poniżej poziomu A2.

Bieżące kursy Studium Językowego UAM na studiach I i II stopnia odbywają się TUTAJ.

UWAGA! Od r. akad. 2022/23 kurs e-angielski oferowany jest na zmodernizowanej Platformie E-learningowej UAM, na stronie Moodle Studium Językowego UAM. Od 1.10.2022 niniejsza instancja Moodle jest dostępna czasowo wyłącznie jako archiwum dla dotychczasowych użytkowników.

    Dostępne kursy

    UWAGA! Od r. akad. 2022/23 kurs e-angielski oferowany jest na zmodernizowanej Platformie E-learningowej UAM, na stronie Moodle Studium Językowego UAM. Od 1.10.2022 niniejsza instancja Moodle jest dostępna czasowo wyłącznie jako archiwum dla dotychczasowych użytkowników.