Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo zamówień publicznych" dla studentów kierunku prawno-ekonomicznego.