Kurs uzupełniający dla studentów niestacjonarnych prawa i administacji  zapisanych na przedmiot Weryfikacja autentyczności dokumentów w semestrze letnim 2017 r.