Kurs zawiera uzupełniające materiały edukacyjne do konwersatoriów prawo konstytucyjne prowadzonych w semestrze letnim 2016/2017 dla studentów niestacjonarnej administracji @Weronika Bilińska