Kurs stanowi uzupełnienie zajęć warsztatowych z Kryminalistyki-Warsztatów dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku prawo w semestrze letnim 2016/2017