Materiały uzupełniające wykład z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze dla studentów administracji zaocznej I stopnia w roku akademickim 2018/2019.