Egzamin końcowy z przedmiotu "Podstawy Marketingu"