Kurs stanowi uzupełnienie konwersatoriów z przedmiotu "Prawo Cywilne II" dla studentów stacjonarnych III roku kierunku Prawo prowadzonych przez mgr Dawida Walczaka w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim