platforma zostanie wykorzystania do przeprowadzenia egzaminu