Zaliczenie on-line LTP na NSP w roku akademickim 2019/2020 (prowadzący dr Jan Andrzejewski)