Kurs tworzony w celu zdalnego zaliczenia konwersatorium z prawa rzymskiego w roku akademickim 2019/2020 - zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams przez dra Jana Andrzejewskiego.